از همه شما سروران گرامی، مشتریان محترم DAS و یا شرکت کنندگان دوره های آموزشی، خواهشمندیم درخواست هرگونه دوره های آموزشی تخصصی مرتبط با سیستم های مدیریتی را به آدرس اینترنتی info@dasiran.com ارسال نمایید.
همکاران ما در اسرع وقت پیشنهادات شما را بررسی نموده و مراتب اطلاع رسانی دوره های آموزشی انجام خواهد شد.