استاندارد راهنمای ممیزی سیستم های مدیریتی ISO19011:2018

این کتاب شامل متن فارسی و انگلیسی ، طبق آخرین بازنگری این استاندارد است و جایگزین ویرایش ISO19011:2002 می باشد.
این کتاب شامل متن اصلی و ترجمه راهنمای ممیزی سیستم های مدیریتی ایزو 19011:2018 می باشد که راهنمایی برای ممیزی سیستم های مدیریت شامل اصول ممیزی، مدیریتی یک برنامه ممیزی و انجام ممیزی های سیستم مدیریتی، همچنین ارزیابی صلاحیت افراد درگیر در فرآیند ممیزی از جمله فردی که برنامه ممیزی، ممیزان و تیم های ممیزی را مدیریت می کند است.

( تفاوت متن استاندارد در مقایسه با ویرایش اول آن با رنگ آبی مشخص شده است.)

قیمت : 20.000 تومان

جهت سفارش کتاب با شماره 44058504 امور آموزش – داخلی 2 – خانم تهرانی تماس حاصل فرمائید