کتاب IMS (ISO 9001,14001,45001)

ترجمه شده توسط دکتر علی جلالی

سیستم یکپارچه مدیریت
IMS (ISO 9001,14001,45001)​

ترجمه توسط دکتر علی جلالی ،عضو تدوین ده ها استاندارد، مدرس و سرممیز بین‌المللی

شامل

شامل متن انگلیسی و ترجمه فارسی برای استانداردهای ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 در یک کتاب چاپ شده به صورت فشرده برای تسهیل استفاده توسط دوستان و همکاران گرامی.

استانداردها

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 (QMS) ، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015 (EMS) ، سیستم مدیریت ایمنی و سلامت و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 (OH&S)

برخی از موارد استفاده

کارشناسان و مدیران کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، HSE، سیستم‌ها و روش‌ها، اداری، مالی، کارکنان و اپراتورهای موثر بر سیستم مدیریتی، ممیزان و مدرسان، بازرسین و دانشجویان رشته مهندسی صنایع، غذایی، مدیریت، MBA، DBA و…​

ترجمه

ترجمه توسط دکتر علی جلالی ، عضو تدوین ده ها استاندارد، مدرس و سرممیز بین‌المللی

قیمت کتاب

(چاپ جدید)