سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

استاندارد ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در March 2018 منتشر شد. استاندارد ایزو 45001 جایگزین استاندارد OHSAS 18001 گردید.
سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی در قالب استاندارد OHSAS 18001 تاکنون در سازمان‌ها مورداستفاده قرارگرفته است با توجه به استقبال سازمان‌ها از این استاندارد سازمان جهانی استاندارد ISO، کار تدوین استاندارد سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی ISO 45001 را در سال 2013 شروع نموده و نسخه نهایی استاندارد ISO 45001 در March 2018 منتشر شده است.
استاندارد ایزو 45001 ، مطابق ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت از ساختار ده بندی تشکیل‌شده است و به‌راحتی با سایر استانداردهای مدیریتی نظیر استاندارد ISO 9001:2015 و استاندارد ISO 14001:2015 یکپارچه‌سازی می‌شود.
حوادث و بیماری‌های مربوط به کار، بار سنگینی بر دوش سازمان‌ها و در سطح کلان یعنی جامعه می‌باشد. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار، هرروز بیش از 6300 نفر در حوادث ناشی از کار و بیماری‌های ناشی از آن در جهان می‌میرند و تقریباً حدود 2.3 میلیون در سال می‌باشد.
قبل از سال 1999 سازمان‌ها، استاندارد ملی ایمنی و بهداشت سلامتی را رعایت می‌کردند در سال 1999 گروه پروژه OHSAS با محوریت BSI ، سری OHSAS 18000 با دو مشخصات شامل الزامات سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی OHSAS 18001 و راهنمای کاربردی استقرار آن در قالب OHSAS 18002 را منتشر کرد.
در سال 2005 ، حدود 16000 سازمان در 80 کشور OHSAS 18001 را بکار گرفتند. در سال 2007 استاندارد OHSAS 18001 به‌روزآوری شد و این استاندارد با استانداردهای مدیریتی ازجمله ایزو 14001 سازگارتر شد. در همین زمان انگلستان تصمیم گرفت که استاندارد OHSAS 18001 را به‌عنوان یک استاندارد بریتانیایی و با عنوان BS OHSAS 18001 معرفی نماید.
استاندارد ایزو 45001 با عنوان ایمنی و بهداشت شغلی، به همه سازمان‌ها کمک می‌کند تا ایمنی و بهداشت کارکنانشان را با کاهش ریسک و ایجاد شرایط کاری بهتر، ارتقا و بهبود بخشند. این استاندارد، ارائه‌کننده الزامات و دستورالعمل‌هایی برای اجرای سیستم و چارچوب حفاظت از کارمندان و کاهش ریسک است و هدف از طراحی آن، ادغام مؤثر با سیستم‌های مدیریت موجود و تکمیل برنامه‌های مرتبط همچون بهداشت و رفاه می‌باشد.
استاندارد ISO 45001 را می‌تواند هر سازمانی استقرار دهد این استاندارد منجر به:
• ایجاد و استقرار سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی بین المللی به منظور کاهش یا به حداقل رساندن خطرات کارکنان و سایر ذینفعان.
• حفظ و بهبود مداوم عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی.
• نگهداشتن تمام عملیات در مسیر سیاست‌های ایمنی و بهداشت شغلی.
ساختار این استاندارد نیز همانند سایر استانداردهای مدیریتی از ساختار سطح بالا مطابق پیوست SL، ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت پیروی می‌نماید.

 

شرکت DAS/دانش انطباق سیستم می تواند این استاندارد را با اعتباردهی UKAS انگلستان صادر کند.