سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

استانداردهای ISO

شرکت D.A.S می تواند به شما در دستیابی به گواهینامه استانداردهای ISO زیر کمک کند .

ISO 9001:2015

سیستم مدیریت کیفیت (QMS)

 دست‌یابی به رضایت مشتریان، افزایش کیفیت محصولات و خدمات،عملکرد اثربخش کارکنان 

ISO 14001:2015

سیستم مدیریت محیط زیست (EMS)

ایجاد یک کسب و کار سالم با در نظر گرفتن تاثیرات مثبت و منفی ما بر روی محیط زیست میباشد. 

ISO 45001:2018

سیستم ایمنی و سلامت شغلی (OH&S)

تضمین و ارتقای بهداشت و سلامت کارکنان و در نتیجه دست‌یابی به بیشترین کارایی کارکنان میباشد.