-->

سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

فروشگاه
شامل :
ISO 45001:2018 ، ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015

آخرين ويرايش سه استاندارد، تنها شامل مطالبی است که مورد مميزی قرار می گيرد.

در واقع اين کتاب شامل 3 بخش می باشد که به صورت فشرده در يک کتاب چاپ شده است.

کتاب سيستم يکپارچه مديريت IMS

این کتاب شامل متن اصلی و ترجمه الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو 29001:2020 می باشد و ویژه صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی است.
مخاطبان با مطالعه این کتاب با مقتضیات سیستم مدیریت كیفیت برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول آشنا می شوند.
در این کتاب بندهای منطبق با سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2008 داخل کادر نشان داده شده است.

کتاب سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی

این کتاب شامل ترجمه متن اصلی و راهنمای استاندارد ایزو 9001:2015  به همراه متن انگلیسی آن می باشد.
مخاطبان با مطالعه این کتاب با اصول پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آشنا می شوند.
برای استفاده بهتر از کتاب، الزامات اضافی 2015 در مقایسه با ایزو 9001:2015 با رنگ آبی نشان داده شده است.

کتاب سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
کليه سازمان هايی که در زنجيره غذايی فعاليت می نمايند می توانند نسبت به اخذ گواهينامه ISO 22000:2018 اقدام نمايند .
از جمله کارخانجات توليد کننده مواد غذايی ، هتل ها ، رستوران ها ، توليد کنندگان خوراک دام ، مواد شوينده ، ماشين آلات صنايع غذايی و ...

ترجمه استاندارد ISO 22000:2018 سیستم مديريت ايمنی مواد غذايی
این کتاب حاوی بیش از 1500 لغت مرتبط با سیستم های مدیریت کیفیت، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی ،ایمنی مواد غذایی و امنیت اطلاعات می باشد.
لغت نامه سیستم های مدیریتی به همراه ترجمه فارسی است که علاوه بر لغت های سیستم های مدیریتی، برخی لغات که در متون استانداردهای مدیریتی یا جزوات آموزشی آنها مورد استفاده قرار می گیرد نیز ترجمه شوند.
از آنجایی که این استانداردها هر چند سال یکبار مورد بازبینی قرار می گیرند لغات مورد استفاده بدون توجه به سال ویرایش آنها آمده است.

لغت نامه سیستم های مدیریتی ( انگلیسی به فارسی )
این کتاب ویژه کترینگ ها، رستوران ها و خرده فروشی ها و توزیع کنندگان مواد غذایی است.
مطالب این کتاب شامل آلودگی های متقاطع، نظافت، خنک سازی، پخت و آماده سازی، مدیریت و دفتر خلاصه نویسی روزانه است.
در فصول این کتاب هرجا تفاوتی بین روش های ایمن مربوط به این دو کسب و کار وجود دارد، داخل کادر نوشته شده است. نوشته های خارج از کادر برای هر دو کسب و کار مشترک است.

کتاب غذای سالم تر، کسب و کار بهتر (SFBB)
این کتاب برای هر سازمانی که در زنجیره تامین غذایی در جستجوی اعمال سیستم های مدیریت ایمنی غذایی مبتنی بر ایزو 22000 است، مفید می باشد که شامل طیف گسترده ای از تولید کنندگان علوفه و مواد اولیه تا تولید کنندگان مواد غذایی، متصدیان بخش های حمل و نگهداری و پیمانکاران، خرده فروشان و بازارهای عمده فروشی و تامین کنندگان خدمات می باشد.

کتاب ترجمه مشخصه فنی ایزو 22004:2005 همراه با متن انگلیسی
این کتاب شامل متن فارسی و انگلیسی ، طبق آخرین بازنگری این استاندارد است و جایگزین ویرایش ISO19011:2018 می باشد.این کتاب شامل متن اصلی و ترجمه راهنمای ممیزی سیستم های مدیریتی ایزو 19011:2011 می باشد که راهنمایی برای ممیزی سیستم های مدیریت شامل اصول ممیزی، مدیریتی یک برنامه ممیزی و انجام ممیزی های سیستم مدیریتی، همچنین ارزیابی صلاحیت افراد درگیر در فرآیند ممیزی از جمله فردی که برنامه ممیزی، ممیزان و تیم های ممیزی را مدیریت می کند است.( تفاوت متن استاندارد در مقایسه با ویرایش اول آن با رنگ آبی مشخص شده است.)

استاندارد راهنمای ممیزی سیستم های مدیریتی ISO19011:2018