سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

فروشگاه

[iheu_ultimate_oxi id=”1″]

کتاب سيستم يکپارچه مديريت IMS

[iheu_ultimate_oxi id=”3″]

کتاب سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی

[iheu_ultimate_oxi id=”4″]
کتاب سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
[iheu_ultimate_oxi id=”5″]
ترجمه استاندارد ISO 22000:2018 سیستم مديريت ايمنی مواد غذايی
[iheu_ultimate_oxi id=”6″]
لغت نامه سیستم های مدیریتی ( انگلیسی به فارسی )
[iheu_ultimate_oxi id=”7″]
کتاب غذای سالم تر، کسب و کار بهتر (SFBB)
[iheu_ultimate_oxi id=”8″]
کتاب ترجمه مشخصه فنی ایزو 22004:2005 همراه با متن انگلیسی
[iheu_ultimate_oxi id=”9″]
استاندارد راهنمای ممیزی سیستم های مدیریتی ISO19011:2018