-->

سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

مقررات چگونگي استفاده از گواهينامه و آرم شرکت D.A.S و دانش انطباق سیستم (D.C.S)

1- مقررات مربوط به گواهينامه

1-1 گواهينامه صادره بايد به عنوان دارايي شرکت D.A.S و دانش انطباق سیستم (D.C.S) در نظر گرفته شود.
1-2 گواهينامه صادره در صورت رضايت بخش بودن نتايج مميزيهاي مراقبتي ساليانه، از تاريخ انتشار به مدت سه سال معتبر مي باشد.
1-3 گواهينامه صادره، قابل انتقال نمي باشد.
1-4 گواهينامه بايد تنها در محل هايي از سازمان که در محدوده مميزي قرار داشته و گواهي شده اند، نصب شده و در معرض ديد قرار گيرد.
1-5 استفاده از گواهينامه صادره در محل يا موقعيت جغرافيايي که در متن گواهينامه به آن اشاره نشده ، مجاز نيست .
1-6 استفاده از گواهينامه جهت نشان دادن کيفيت محصول به هر شکل ممکن، ممنوع است.
1-7 در صورت بروز هر گونه تغيير اثر گذار بر محدوده ذکر شده در گواهينامه در سازمان مشتري، اين تغيير بايد به اطلاع شرکت D.A.S و دانش انطباق سیستم (D.C.S) برسد.
1-8 مشتری گواهی شده باید بدون تاخیر، مواردی که ممکن است بر ظرفیت سیستم مدیریتی در انطباق با الزامات استاندارد مورد استفاده در استاندارد تاثیر می گذارند را به نهاد گواهی کننده اطلاع دهد.این موارد ممکن است برای مثال شامل تغییراتی مرتبط با موارد زیر باشد:
الف) موقعیت یا مالکیت سازمانی، بازرگانی یا قانونی
ب) سازمان یا مدیریت (برای مثال مدیریت کلیدی، تصمیم گیری، کارکنان فنی)
ج)موقعیت یا آدرس ارتباطی
د) دامنه کاربرد عملیاتی تحت سیستم مدیریت گواهی شده
ه) تغییرات عمده در سیستم مدیریتی و فرآیندهای آن
1-9 چنانچه مشتري، محل سايت عملياتي خود را تغيير دهد، شرکت D.A.S و دانش انطباق سیستم (D.C.S) بايد يک مميزي مراقبتي از محل جديد انجام دهد تا از ادامه استقرار سيستم مديريت سازمان مشتري بر اساس استاندارد مورد نظر اطمينان حاصل کند.

2- مقررات مربوط به آرم D.A.S و دانش انطباق سیستم (D.C.S)

2-1 آرم D.A.S و دانش انطباق سیستم (D.C.S) باید همیشه بر روی گواهینامه های صادر شده در رابطه با نام مشتری استفاده شود و شماره گواهینامه مربوط به آن را داشته باشد.
2-3 استفاده از آرم D.A.S و دانش انطباق سیستم (D.C.S) بر روي کاغذهاي سربرگدار مشتري و برشورهاي تبليغاتي مجاز مي باشد
که البته اين استفاده بايد محدود به دامنه فعاليت ذکر شده در گواهينامه باشد.
2-4 استفاده از آرم D.A.S و دانش انطباق سیستم (D.C.S) بر روي پرچم، ساختمانها، خودرو ها و بسته بندي مجاز نمي باشد. همچنين استفاده از آرم فوق مستقيما بر روي لفاف محصولات که بخشی از محصول محسوب می گردد مجاز نمی باشد.
2-5 استفاده از آرم D.A.S و دانش انطباق سیستم (D.C.S) بر روی کارتن محصول که هنگام استفاده از محصول قابل جدا شدن باشد مجاز می باشد. همچنین می توان برروی کاتالوگ، بروشور و سربرگ استفاده نمود.
2-6 استفاده از آرم D.A.S و دانش انطباق سیستم (D.C.S) بر روي محصول و يا مستنداتي از قبيل گواهي آزمون و گواهي انطباق محصول
به هر شکلي که منجر به گمراه شدن مصرف کننده نسبت به تائيد کيفيت آن شود، مجاز نمي باشد.
2-7 مشتري بايد بلافاصله پس از اطلاع يافتن ، هر گونه استفاده از آرم را که از نظر D.A.S غير مجاز مي باشد،
متوقف نمايد.
2-8 به محض پايان اعتبار گواهينامه و قطع همکاري ( به هر دليل)، مشتري حق استفاده از آرم D.A.S را
نداشته و کليه مدارک با اين آرم، بايد جمع آوري گردد.

2-9 استفاده از اين علامت بر روي کاغذ سربرگ شرکت، بروشورهاي تبليغاتي، گواهينامه هاي آزمون و انطباق، تنها در ارتباط با استاندارد سيستم مديريت مورد نظر و دامنه فعاليتهاي ذکر شده در گواهينامه ، مجاز مي باشد.
2-10 مشتري بايد بلا فاصله پس از اطلاع يافتن، هر گونه استفاده از علامت را که از نظر D.A.S مجاز نيست، متوقف نمايد.
2-11 آرم ممکن است در هر اندازه ای بازسازی شود مشروط بر اینکه پیکربندی کاملا حفظ شود و شامل چارچوب اطراف آن باشد.
2-12 آرم UKAS و NACI، بصورت تک رنگ در رنگ های قرمز، قهوه ای، مشکی، آبی تیره یا طلایی یا رنگ غالب بر سر برگ با حداقل ارتفاع 20 میلی متر است. آرم ممکن است صرفا در شرایط استثنا کوچکتر از 20 میلی متر دیده شود. (مانند کارت ویزیت) به شرط اینکه قابل خواندن باشد.
در صورت تعلیق گواهینامه، مشتری باید فورا استفاده از لوازمی که حاوی لوگوی سازمان اعتبار دهنده است را متوقف کند. در صورت لغو تعلیق از سوی نهاد گواهی کننده، این استفاده می تواند از سر گیری شود.

در صورت انقضای گواهینامه، مشتری باید فورا استفاده از لوازمی که حاوی لوگوی سازمان اعتبار دهنده است را متوقف کند.