سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

دوره های مجازی : دوره ی آموزشی که به صورت غیر حضوری با استفاده از پلتفرم هایی مانند Skyroom  به صورت آنلاین و با استفاده از اینترنت برگزار می گردد، این دوره به صورت تعاملی با استفاده از صدا و تصویر برگزار گردد.

مسئولیت برگزاری دوره و اطمینان از آماده بودن امکانات آموزشی (پشتیبانی فنی) بر عهده ی کارشناس آموزش و مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح دوره بر عهده ی مدیر آموزش می باشد.

روش اجرایی فرآیند