سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

سوالات متداول آکادمی و آموزش

دفتر ثبت بين المللي مميزان رسمي IRCA بزرگترين و اصلي ترين مركز صدور گواهينامه براي مميزان سيستم مديريتي مي باشد. اين دفتر در انگلستان واقع است.
IRCA مميزان را در حوزه هاي صنعتي و خدماتي تربيت مي كند و دو نوع خدمات ارائه مي دهد:
1. صدور گواهينامه براي مميزان سيستم هاي مديريتي
2. تصديق و تاييد سازمان هاي برگزار كننده دوره هاي آموزشي و صدور گواهينامه براي دوره هاي آموزش مميزي آنها.
IRCA براي تشخيص و تصديق صلاحيت مميزاني كه سيستم هاي مديريت كيفيت ، محيط ، ايمني و بهداشت شغلي ، توسعه نرم افزار ، امنيت اطلاعات و سلامت مواد را مميزي مي كنند، دوره هاي صدور گواهينامه برگزار مي كند.
IRCA زير مجموعه موسسه تضمين كيفيت Institute of Quality Assurance مي باشد، اما بطور مستقل و جداگانه فعاليت مي كند.
IRCA و CQI دو سازمان هستند كه از سال 2112 ادغام شده اند و گواهينامه هاي صادر شده در سال 2112 و 2112 با لوگوي IRCA و CQI تواما صادر مي گردد .

1- ( تمامي مدارک داراي Course number و كد شناسايي و رديابي هستند از طريق سايت ايران) DASIran.com( قسمت استعلام گواهينامه آموزشي Course number و به صورت Capital ، بدون خط تيره سرچ شود.
2- ( تمامي مدارک به زبان انگليسي ظرف مدت 11 روز صادر مي شوند .
3- ( تمامي گواهينامه ها معتبر با ارزش و اعتبار ملي و بين المللي ، جزء 11 ساعت آموزش هاي ضروري ساليانه مديران كنترل كيفيت ، مسئول فني و كارشناسان استاندارد به حساب مي آيد .
4- ( سازمان Iqms saiglobal يک سازمان بين المللي در انگلستان است كه مجري و طراح برگزاري دوره هاي سر مميزي است. جزوه به زبان فارسي و انگليسي و سوالات امتحان به زبان انگليسي است كه در زمان آزمون ما ترجمه و شركت كنندگان به فارسي جواب مي دهند.
افتخار مي كنيم كه مدارک سرمميزي به زبان انگليسي با كد رجيستري و مستقيم از انگليس صادر و ارسال مي شود و تاييديه تنها از طريق ايميل و ارسال درخواست از سازمان Iqms saiglobal مي باشد. اين گواهينامه داراي 4 لگو DAS ، Iqms saiglobal ، . مي باشد IRCA/CQI

داراي مجوز شماره 11432 از سازمان ملي استاندارد ايران و مجوز شماره 11111/121 از معاونت غذا و دارو

این گواهینامه به زبان انگلیسی می باشد و دارای اعتبار از سازمان استاندارد ایران و معاونت غذا و دارو نیز می باشد . این دوره حزء 16 ساعت آموزش ضروری سالیانه کارشناسان استاندارد ، مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت می باشد که برای مسئولین فنی دارای امتیاز بازآموزی با ارزش و اعتبار ملی و بین المللی است .
شرکت دانش انطباق سیستم (نام شرکت ایرانی که به عنوان نماینده das در ایران فعالیت می کند ) دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد و معاونت غذا و دارو بوده و گواهینامه های صادره به نام شرکت دانش انطباق سیستم صادر می گردد.

به منظور ارائه خدمات آموزشی آکادمی DAS در سراسر ایران، موسسات آموزشی به ثبت رسیده و با سابقه می توانند به عنوان نماینده آکادمی DAS فعالیت داشته باشند.
این شرکت با در نظر گرفتن رزومه، مدرک تحصیلی ، سوابق دوره های گذرانده شده و تایید صلاحیت مدرسان اجازه برگزاری دوره تحت نظارت DAS را خواهد داد . مدرسین دوره باید مطابق آیین نامه مدرسان DAS دوره را اجرا نمایند .
لارم است 10 روز قبل از برگزاری دوره در نمایندگی ها، برگزاری دوره به اطلاع شرکت DAS برسد و تایدیه به پوستر و بروشور تبلیغات اخذ گردد. پس از پایان دوره لیست شرکت کنندگان ، فرم های آموزشی ، سوابق دوره شامل کارگاه ها ، فرم های ارزشیابی ، فرم نظرسنجی استاد، برگه های امتحان و عکس و فیلم به DAS ارسال شوند.
در حال حاضر DAS در استان های البرز ، خوزستان و آذربایجان نمایندگی دارد .