سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

لغت نامه سیستم های مدیریتی (انگلیسی به فارسی)

این کتاب حاوی بیش از 1500 لغت مرتبط با سیستم های مدیریت کیفیت، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی ،ایمنی مواد غذایی و امنیت اطلاعات می باشد.
لغت نامه سیستم های مدیریتی به همراه ترجمه فارسی است که علاوه بر لغت های سیستم های مدیریتی، برخی لغات که در متون استانداردهای مدیریتی یا جزوات آموزشی آنها مورد استفاده قرار می گیرد نیز ترجمه شوند.
از آنجایی که این استانداردها هر چند سال یکبار مورد بازبینی قرار می گیرند لغات مورد استفاده بدون توجه به سال ویرایش آنها آمده است.

قیمت : 88.000 تومان

جهت سفارش کتاب با شماره 44058504 واحد آموزش – داخلی 12 تماس حاصل فرمائید.