سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

انتشارات شرکت D.A.S

جهت سفارش کتاب با شماره 44058504-021 واحد آموزش – داخلی 12 تماس حاصل فرمایید .

شامل متن انگلیسی و ترجمه فارسی برای استانداردهای ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 

کتاب ISO 22000:2018
سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی FSMS

شامل متن انگلیسی و ترجمه فارسی برای استاندارد ISO 22000:2018

کتاب ISO 19011:2018
راهنمای ممیزی
و ممیزی داخلی

شامل متن انگلیسی و ترجمه فارسی برای استاندارد ISO 19011:2018

کتاب
ISO 29001:2020
سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

شامل متن انگلیسی و ترجمه فارسی برای استانداردهای ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 در یک کتاب

اعتبارات ما