سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست Health, Safety and Environmental (HSE-MS)

امروزه با توجه به ضرورت افزایش قابلیت یک سازمان درمواقع اضطراری واجرای برنامه هایی جهت کاهش خطرات شغلی و زیست محیطی به ویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، مقوله HSE مورد توجه ویژهای قرار گرفته است .این استاندارد، حداقل مقتضیات برای مدیریت ایمنی و سلامت شغلی را تعیین می‌کند.
HSE-MS نظام واحدی است که صنایع برای یکپارچه کردن و رسیدن به دید منطقی و فراگیر در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای مدیریت این بخش پیشنهاد نمودند؛ که به دلیل پیوستگی و در هم تنیدگی این مقوله ‌ها نظامی واحد به نام HSE تشکیل شد.
در برخی صنایع نیز کنترل کیفیت نیز به این مجموعه اضافه گردید HSEQ به عبارتی ساده‌تر استاندارد HSE روندی مدیریتی برای پوشش دادن نقاط ضعف ایمنی و بهداشتی یک مجموعه صنعتی خواهد بود.

سیستم مدیریت HSE
سیستم مدیریت HSE روند موفقیت هر تجارت را پیریزی میکند. در این استاندارد برای محافظت پرسنل از انواع خطرات و همچنین موفقیت و توسعه پایدار هر تجاری الزامات متعددی وجود دارند که باید تحقق یابند. اکثر شرکت ها در سراسر دنیا به تاثیرات طولانی و عمیقی که HSE برتجارت آنها میگذارد واقف هستند، اما این موضوع هنوز در کشورهای درحال توسعه تا حدودی ناشناخته است. فعالیت های HSE در تمام امور صنعتی از قبیل فعالیت هایی که توسط پیمانکاران در زمینه اجرایی، نگهداری و ساخت انجام میشود قابل استفاده است. عامل کلیدی در موفقیت سیستم مدیریت HSE پیاده سازی مجموعه ای از عملکردهای با ثبات و سازمان یافته از این قبیل است: تضمین بهداشت و ایمنی محیط کار، مدیریت ریسکهای فنی و اثرات زیست محیطی آنها و اتخاذ برنامه ای مستمر بر ای ارتقای عملکرد HSE سیستم مدیریت HSE .برای اجرای تمام عملکردهای زیر خط مشی ارائه میدهد:
تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت، اجرا، انتقال و توزیع، مدیریت محصول و کارهای انجام شده توسط گروه کارکنان و پیمانکاران در اتباط با استانداردهای بهداشت و ایمنی.
بنابر این میتوان نتیجه گرفت که مدیریت HSE بخشی از سیستم مدیریت جامع سازمانها است. عامل های فیزیکی مانند انتشار مواد آلاینده، سطوح صدا (آلودگی صوتی)، مصرف منابع و انرژی نشانه های کلیدی برای ارزیابی و سنجش استانداردهای زیست محیطی هستند. برای مقول های منید و نشانه وجود دارد؛ اول نشانه فعالیت برای ارزیابی میزان تمرکز سازمان بر ارتقا HSE و دوم نشانه خروجی نتیجه برای ارزیابی میزان واقعی پیشرفت در زمینه HSE باید بر این نشانه ها نظارت داشت، هزینه این نظارت توسط مزایای بدست آمده از داده های جمع آوری شده توجیه میشود.
ارتباط با استاندارد ایزو
حرکت بسوی یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی باعث بوجود آمدن مجموعه استانداردهای ISO گردید. پس از موفقیت مجموعه 9000 ISO سازمان جهانی استاندارد سازی بر آن شد تا در زمینه محیط زیست و ایمنی نیز استانداردی تهیه نماید. ارتباط بین HSE و مجموعه قوانین ISO یک مولفه دو سویه‌است و یک سازمان بدون استقرار نظام HSE قادر به پیاده کردن استانداردهای ISO 14001 و ISO 45001 نخواهد بود از طرفی مجموعه استاندارد ISO باعث یکپارچه شدن مدیریت HSE و قابل ارزیابی شدن این مجموعه خواهد گردید.
نظام مدیریتHSE سعی در بهبود وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست یک مجموعه دارد و مجموعه استانداردهای ISO 14001 و ISO 45001 الزاماتی رابرای این مقوله‌ها پیش بینی کرده‌است. طرح‌ریزی و داشتن برنامه‌ای مشخص و از پیش تدوین شده از شرطهای ISO می‌باشد و مدیریت HSE را در شناسایی راه درست یاری می‌نماید. داشتن خط مشی زیست‌محیطی و ایمنی برای یک مجموعه افقهای دید را روشن می‌نماید و استقرار چرخه) PDCA طرح‌ریزی – انجام – بررسی – اقدام و بازنگری( باعث پویایی مجموعه و بهبود مستمر خواهد شد.

سازمان ‌های مرتبط با HSE
۱- اداره ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا، به اختصار(OSHA) این اداره یکی از مجموعه‌های سازمان کار امریکا می‌باشد که رسالت و حیطه کاری آن عبارتست از اطمینان از ایمن بودن شرایط کاری برای کار مردان و زنان با تنظیم و اجرای استانداردها و با ارائه آموزش، اطلاع‌رسانی، آموزش و پرورش. این سازمان قدرت اجرایی و قانونی دارد
۲- انجمن بهداشت صنعتی آمریکا، به اختصار : (AIHA) این سازمان یکی از بزرگ ترین انجمن‌های بین‌المللی درخدمت نیازهای متخصصان بهداشت محیط و حرفه‌ای و ایمنی است.
۳- مؤسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا، به اختصار: (NIOSH) مسئول انجام تحقیقات و ساخت توصیه‌هایی برای پیشگیری از آسیب‌های شغلی است. رسالت NIOSH تولید دانش جدید در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و انتقال این دانش برای بهبود عملکرد کارگران است.
۴-سازمان HSE انگلستانHSE در انگلستان نام اداره ایمنی و بهداشت اجرایی است.
رسالت این اداره ارسال چهار چوب بیانیه مدیریت و استانداردها و عملکردها در سازمانهای مختلف می‌باشد.
۵- سازمان بین‌المللی محافظت در برابر آتش، به اختصار : (NFPA) رسالتNFPA کاهش بار آتش و خطرات آن در کیفیت زندگی در سراسر جهان، با ارائه استانداردها، تحقیقات، آموزش و آموزش و پرورش می‌باشد.