سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

معرفی ایزو 9001 (ISO9001)

استاندارد ایزو ۹۰۰۰ یکی از اعضای استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت است. امروزه نیاز بسیاری از سازمان‌ها به این استانداردها بسیار تامل برانگیز است و به عبارتی یکی از شاخصه‌های استاندارسازی نحوه مدیریت کیفیت سازمان‌ها در سطح جهانی می‌باشد. اولین شاخه اصلی این خانواده ایزو ۹۰۰۱ می‌باشد و شامل شاخصه‌های زیر می‌باشد:
• مجموعه‌ای از روندها که مراحل حیاتی کسب و کار را تحت پوشش می‌گیرند
• کنترل و اصلاح روندها برای کارا بودن آنها
• ثبت و ضبط اطلاعات مناسب
• کنترل برون دادهای معیوب و اتخاذ تصمیم و انجام عمل درست برای اصلاح
• بررسی‌های معمول برای اطمینان حاصل کردن از درستی روندهای منحصربه‌فرد و سیستم مدیریت کیفیت
• بهبود مداوم و مستمر به روندها و محصولات

دامنه کاربرد :
در تمام سازمانها و ارگانهای مختلف بدون توجه به نوع یا بخش فعالیت خود کاربرد دارد.

مزایای ایزو ۹۰۰۱ برای سازمان ها :
• کاهش هزینه ها
• افزایش سود آوری
• حمایت مدیریت ارشد برای مدیریت فرآیند کارآمد
• افزایش بهره وری و مزیت رقابتی
• مشخص نمودن مسئولیت ها در سراسر سازمان
• بهینه نمودن فرآیند ها
• بهبود ارتباط با کارکنان و مشتریان و افزایش رضایت مشتریان
• فراهم نمودن سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر
• فرصت های بازاریابی و ورود به بازارهای جدید

شرکت DAS/دانش انطباق سیستم می تواند این استاندارد را با اعتباردهی UKAS انگلستان و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) صادر کند.