سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

کتاب سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی

این کتاب شامل متن اصلی و ترجمه الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو 29001:2020 می باشد و ویژه صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی است.
مخاطبان با مطالعه این کتاب با مقتضیات سیستم مدیریت كیفیت برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول آشنا می شوند.
در این کتاب بندهای منطبق با سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2015 داخل کادر نشان داده شده است.

قیمت : 100.000 تومان

جهت سفارش کتاب با شماره 44058504 واحد آموزش – داخلی 12 تماس حاصل فرمائید.