سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

کتاب سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

این کتاب شامل ترجمه متن اصلی و راهنمای استاندارد ایزو 9001:2015 به همراه متن انگلیسی آن می باشد.
مخاطبان با مطالعه این کتاب با اصول پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آشنا می شوند.
برای استفاده بهتر از کتاب، الزامات اضافی 2015 در مقایسه با ایزو 9001:2015 با رنگ آبی نشان داده شده است.

قیمت : 120.000 تومان

جهت سفارش کتاب با شماره 44058504 امور آموزش – داخلی 12 تماس حاصل فرمائید..