سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

کتاب غذای سالم تر، کسب و کار بهتر (SFBB)

این کتاب ویژه کترینگ ها، رستوران ها و خرده فروشی ها و توزیع کنندگان مواد غذایی است.
مطالب این کتاب شامل آلودگی های متقاطع، نظافت، خنک سازی، پخت و آماده سازی، مدیریت و دفتر خلاصه نویسی روزانه است.
در فصول این کتاب هرجا تفاوتی بین روش های ایمن مربوط به این دو کسب و کار وجود دارد، داخل کادر نوشته شده است. نوشته های خارج از کادر برای هر دو کسب و کار مشترک است.

قیمت: 88.000 تومان

جهت سفارش کتاب با شماره 44058504 واحد آموزش – داخلی 12 تماس حاصل فرمائید.