سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

معرفی دوره های شرکت D.A.S

شرکت دانش انطباق سیستم (D.A.S)، با بیش از 20 سال دانش و تجربه فعالیت در حوزه‌های آموزش، ممیزی و صدورگواهینامه استانداردهای بین المللی و ISO را با استفاده از بهترین و مجرب‌ترین ممیزان و مدرسان، در اختیار شما قرار می دهد . 

دوره سرممیزی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015 (QMS)

آموزش کامل و عملیاتی استاندارد ISO 9001:2015 توسط بهترین مدرسان بین‌المللی با اعتبار CQI-IRCA و صدور گواهینامه با آدرس انگلستان

دوره سرممیزی استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست

ISO 14001:2015 (EMS)

آموزش کامل و عملیاتی استاندارد ISO 14001:2015 توسط بهترین مدرسان بین‌المللی با اعتبار CQI-IRCA و صدور گواهینامه با آدرس انگلستان

دوره سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی

ISO 45001:2018 (OH&S)

آموزش کامل و عملیاتی استاندارد ISO 14001:2015 توسط بهترین مدرسان بین‌المللی با اعتبار CQI-IRCA و صدور گواهینامه با آدرس انگلستان

دوره سرممیزی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

ISO 22000:2018 (FSMS)

آموزش کامل و عملیاتی استاندارد ISO 9001:2015 توسط بهترین مدرسان بین‌المللی با اعتبار CQI-IRCA و صدور گواهینامه با آدرس انگلستان